Latour förvärvar Caljan

Report this content

Investment AB Latour (publ) har tecknat avtal om att förvärva Caljan baserat i Århus, Danmark. Förvärvet förutsätter godkännande från europeiska myndigheter och tillträde förväntas ske under december.

Caljan är en ledande leverantör av automationsteknologi för pakethantering inom logistiksektorn och e-handel. Produktsortimentet består bland annat av teleskopiska transportband, automatiserad dokumenthantering och lösningar för logistikdepåer. Bolaget grundades 1963 och har huvudkontor i Danmark samt dotterbolag i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Lettland och USA. Nettoomsättningen uppgår till cirka 100 MEUR med drygt 15 procent i rörelsemarginal och med god tillväxt. Bolaget har 450 anställda.

”Caljan är ett kvalitetsbolag med en marknadsledande position inom logistiksektorn och med starka kundrelationer till ledande logistik och e-handelsföretag. Vi är glada över det här förvärvet och är övertygade om att Caljan är väl positionerat för fortsatt global tillväxt framförallt drivet av den kraftiga tillväxten inom e-handel. Bolaget ger oss dessutom en intressant exponering mot en ny sektor med en stark underliggande global tillväxttrend. Vi välkomnar Caljan som ett nytt affärsområde till vår helägda industrirörelse”, säger Johan Hjertonsson, VD Investment AB Latour.

”Jag är mycket glad att få välkomna Latour som nya ägare till Caljan. Latour är en långsiktig industriell ägare som kan stödja Caljans tillväxtplaner inom såväl nya teknologier som på nya marknader”, säger Henrik Olesen, VD för Caljan.

Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Investment AB Latour öka med cirka 250 MEUR.

Göteborg, 11 oktober 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Investment AB Latour +46 702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Investment AB Latour +46 706 46 52 11
Gustav Samuelsson, Director M&A, Investment AB Latour, +46 46 735 52 55 59

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 57 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar