Latour förvärvar DEPAC Anstalt

Report this content

Investment AB Latour har genom sitt helägda bolag DENSIQ AB, en del av Latour Industries AB, förvärvat DEPAC Anstalt (DEPAC) baserat i Lichtenstein.

DEPAC är en ledande designer och tillverkare av mekaniska axeltätningar för industriella applikationer. Bolaget som grundades 1983 har sitt huvudkontor i Lichtenstein med dotterbolag i Österrike. Omsättningen 2020 uppgick till 8 MEUR med stark rörelsemarginal och god tillväxt.

“Förvärvet av DEPAC stärker vårt erbjudande ytterligare inom avancerad tätningsteknik. Egen tillverkning i kombination med adderande geografier öppnar upp nya spännande möjligheter att lösa fler av våra kunders komplexa och kritiska problem. Vi är mycket glada att kunna välkomna DEPAC in i DENSIQ”, säger Krister Seleskog, VD på DENSIQ.

“Vi ser stora möjligheter till accelererad tillväxt för bolaget när vi nu är en del av DENSIQ”, säger Peter Scrivener, VD och ägare till DEPAC.

Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Latourkoncernen öka jämfört med sista juni 2021 till cirka 6,8 miljarder SEK, allt annat lika.

Göteborg, 1 oktober 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Seleskog, VD DENSIQ AB, +46 720 10 21 40
Gustav Samuelsson, Investment Director Investment AB Latour, +46 735 52 55 59

Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour. Latour Industries omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 82 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 16 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar