Latour förvärvar Produal, marknadsledaren inom mätteknik för byggnadsautomation

Report this content

Investment AB Latour (publ) har genom affärsområdet Latour Industries förvärvat Produal, en ledande finsk tillverkare av utrustning för mätning och rumsreglering inom byggnadsautomation. Säljare är private equity-fonder som förvaltas av Vaaka Partners samt delar av ledningsgruppen. Förvärvet är i linje med Latours ambition att investera i starka företag inom byggnadsautomation och energieffektivisering i fastigheter. Förvärvet ökar Latours nettoskuld med ungefär 43 miljoner EUR.

Produal har sitt huvudkontor i Kotka, Finland, och produktportföljen innehåller bland annat temperaturmätare, tryckgivare, rumsregulatorer, omvandlare och tillbehör. Produkterna säljs genom dotterbolag i Finland, Sverige, Danmark och Frankrike, men också genom partners i andra europeiska länder. Bolaget har 95 anställda och omsatte under 2014 18,0 miljoner EUR (pro forma, inklusive helårseffekten av förvärvet av Zone Controls AB i augusti 2014). EBITDA-marginalen under 2014 var 24 procent (pro forma). Produal har på mindre än tre år nästan fördubblat sin internationella verksamhet, och totalt sett vuxit med nära 20 procent per år sett till omsättning.

“Jag är mycket nöjd över att Latour vill stötta Produals tillväxt i nuvarande och nya marknader baserat på bolagets styrkor: kundorientering, leveranssäkerhet och hög produktkvalitet. Jag vill också tacka Vaaka Partners för deras stora bidrag till vår utveckling”, säger Ari Mårtensson, vd för Produal.

“Vi vill tacka Produals anställda och ledning för deras viktiga insatser för bolagets snabba internationella tillväxt”, säger Antti Salmela, partner på Vaaka Partners.

“Produal är ett mycket starkt tillskott till vår portfölj av bolag inom byggnadsautomation och energieffektivisering av fastigheter. Bolagets breda produktsortiment har hög kvalitet och uppskattas av systemintegratörer. Produal är ett ledande varumärke i Sverige och Finland. Vi ser fram emot att vara en del av deras fortsatta internationella expansion”, säger Björn Lenander, affärsområdeschef för Latour Industries. ”Vi kommer att driva Produal som ett oberoende bolag och ser att bolaget kan dra nytta av den erfarenhet vi har fått från våra tidigare investeringar. Förvärvet är särskilt spännande eftersom det är vårt första utanför Sverige inom byggnadsautomation. Vi kommer att fortsätta att leta efter lämpliga förvärvskandidater i detta område, både inom och utanför Norden.

Göteborg, 17 juni 2015

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, 070 819 47 36
Pär Arvidsson, affärsutveckling Investment AB Latour, 070 324 72 53

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som den 31 maj 2015 hade ett marknadsvärde på ca 38 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar