Latour förvärvar S+S Regeltechnik

Report this content

Investment AB Latour (publ) har, genom sitt dotterbolag Bemsiq AB, tecknat avtal om att förvärva S+S Regeltechnik GmbH baserat i Nürnberg i norra Bayern, Tyskland. S+S Regeltechnik är en paneuropeisk ledare inom avancerad sensorteknologi för mätning och styrning inom byggnadsautomation och maskinteknik. Förvärvet stärker Bemsiqs erbjudande ytterligare mot segmentet byggnadsautomation och breddar gruppens geografiska räckvidd med en stark bas i Tyskland.

S+S Regeltechniks erbjuder ett heltäckande sortiment av fältenheter och rumskontroller för byggnadsautomation och produkterna man säljer baseras på egen design och teknik. Bolaget har 65 anställda och omsatte 16,3 MEUR under 2018, med en lönsamhetsnivå betydligt över Latours finansiella mål. Säljare är Tino Schulze genom hans familjs holdingbolag. Tino Schulze är också bolagets VD.

”Jag är väldigt glad att få välkomna S+S Regeltechnik till Bemsiq-gruppen”, säger Mikael J Albrektsson, VD för Bemsiq. ”Bolaget är känt för oss sedan många år, deras breda sortiment och högkvalitativa produkter är väldigt uppskattade av systemintegratörer och partners i Tyskland och internationellt. Förvärvet är ett viktigt steg i vår ambition att växa på den internationella marknaden inom byggnadsautomation och skapar en stark närvaro i Tyskland för Bemsiq.”

”Jag ser Bemsiq och Latour som väldigt bra långsiktiga ägare till S+S Regeltechnik”, säger Tino Schulze, VD och tidigare ägare av S+S Regeltechnik. ”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla S+S Regeltechnik tillsammans med de andra bolagen inom Bemsiq-gruppen. Att vara en del av Bemsiq-gruppen innebär nya tillväxt- och utvecklingsmöjligheter för S+S Regeltechnik.”

Förvärvet kommer slutföras under januari 2020, förutsatt av att vissa specifika villkor har uppfyllts dessförinnan. Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Investment AB Latour öka jämfört med nettoskulden per sista juni 2019 som kommunicerades i delårsrapporten för andra kvartalet 2019, till cirka 5,1 miljarder SEK, allt annat lika.

Göteborg, 22 oktober 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Investment AB Latour +46 702 29 77 93
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, +46 708 19 47 36
Mikael J Albrektsson, VD Bemsiq AB, +46 733 23 36 06

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 60 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar