Latour förvärvar Scangrip A/S

Report this content

Investment AB Latour har genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB tecknat avtal om att förvärva Scangrip A/S (”Scangrip”). Förvärvet förväntas slutföras under oktober månad och är föremål för brukliga förvärvsvillkor.

Scangrip är en ledande tillverkare av innovativa LED arbetslampor (t.ex. strålkastare, handlampor, pannlampor och ficklampor) för professionella användare. Företaget är baserat i Svendborg, Danmark med huvudsaklig försäljning i Europa och Nordamerika. Nettoförsäljningen förväntas uppgå till cirka 220 miljoner DKK under 2021 med en lönsamhet väl i nivå med Hultafors Groups övriga verksamhet. Bolaget har cirka 50 anställda.

”Det är med stor entusiasm som vi välkomnar Scangrip med dess breda och innovativa produktsortiment till Hultafors Group. Då de är välkända bland professionella användare för sin höga kvalitet och utmärkande teknik ser vi att bolaget kommer passa mycket väl ihop med Hultafors Group och vi ser fram emot att utveckla företaget vidare tillsammans”, säger Martin Knobloch, VD för Hultafors Group.

”Hultafors Group är en perfekt partner för Scangrip givet dess produktportfölj med ledande varumärken, dess goda rykte bland professionella användare samt dess befintliga kundbas. Jag är säker på att Scangrip kan utvecklas och accelerera tillväxten ytterligare med Latour och Hultafors Group som långsiktig ägare”, säger Anders Borring, VD för Scangrip.

Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Latourkoncernen öka jämfört med sista juni 2021 till cirka 7,5 miljarder SEK, allt annat lika.

Göteborg, 19 oktober 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Knobloch, VD Hultafors Group, +46 722 148 946
Jens Eriksson, CFO (tf) Hultafors Group AB, +46 702 114 601
Fredrika Ekman, Investment Director, Investment AB Latour, +46 72 584 93 43

Hultafors Group är ett av Europas största företag som levererar arbetskläder, skor, huvudskydd, handverktyg och stegar för professionella användare. Produkterna utvecklas, tillverkas och marknadsförs som egna varumärken och finns tillgängliga genom ledande distributörer i ca. 70 länder globalt, med betoning på Europa och Nordamerika. Hultafors Group har fler än 1 600 anställda med en nettoomsättning på mer än 5,2 miljarder kronor på R12 basis.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 86 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 16 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar