Latour förvärvar SyxthSense Ltd, en leverantör av sensorteknik för byggnadsautomation baserad i Storbritannien

Report this content

Investment AB Latour (publ) har, genom sitt finska dotterbolag Produal Oy, förvärvat SyxthSense Ltd, ett brittiskt företag inom byggnadsautomation med avancerad sensorteknologi för mätning och styrning. Förvärvet stärker Produals produktutbud mot segmentet byggnadsautomation och utvidgar gruppens geografiska räckvidd med SyxthSense som har en stark bas i Storbritannien.

SyxthSense är baserat i Topsham, Exeter, UK. Företaget erbjuder ett heltäckande sortiment av fältenheter och rumskontroller för byggnadsautomation och omsatte cirka 2 mGBP under 2018.

”Det gläder mig att välkomna hela SyxthSense-teamet till Produal-gruppen”, säger Anselmi Immonen, VD för Produal. ”Vi har redan samarbetat i många år och är övertygade om deras höga produktkvalitet och kunddrivna strategi. Förvärvet är ett viktigt steg i vår ambition att växa på den internationella marknaden för byggnadsautomation och skapar en stark närvaro på den brittiska marknaden, vilken är en av de största i Europa.”

”Vi ser Produal och Bemsiq som de perfekta långsiktiga ägarna för SyxthSense”, säger Mr. Dene Matthews, marknadschef för SyxthSense och en av grundarna till företaget. ”Vi ser alla fram emot att fortsätta utveckla SyxthSense med de nya ägarna och tillsammans med de andra bolagen inom Produal-gruppen.”

Göteborg, 3 September, 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anselmi Immonen, CEO Produal Oy, +358 50 9118068

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 57 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar