Latour förvärvar VM Kompensator A/S

Report this content

Investment AB Latour har genom sitt helägda bolag DENSIQ AB, en del av Latour Industries AB, förvärvat VM Kompensator A/S (VM Kompensator) baserat i Bække, Danmark.

VM Kompensator är en ledande dansk designer och tillverkare av kompensatorer för industriella applikationer. Bolaget som grundades 2015 har sitt huvudkontor i Bække, Danmark. Omsättningen 2020 uppgår till 23 MDKK med stark rörelsemarginal och god tillväxt.

“Jag är mycket glad att få välkomna VM Kompensator DENSIQ familjen”, säger Krister Seleskog, VD på DENSIQ. ”VM Kompensator är ett väldigt bra tillägg till vår nuvarande portfölj och kommer ytterligare stärka vår position som ledande leverantör av tätningsteknologi.”

“Vi är väldigt glada att nu vara en del av DENSIQ och Latour, och ser väldigt mycket fram emot att bli en ännu starkare aktör inom kompensatorer”, säger Michel Moustgaard, VD och grundare av VM Kompensator.

Göteborg, 8 januari 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Seleskog, VD DENSIQ AB, +46 720 10 21 40
Gustav Samuelsson, Business Development Investment AB Latour, +46 735 52 55 59

Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour.  Latour Industries omsätter 3 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 70 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar