Latour höjer rambeloppet för befintligt MTN-program från 4 miljarder till 6 miljarder SEK eller motsvarande belopp i Euro

Report this content

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) upprättade den 19 februari 2018 ett emissionsprogram för utgivande av obligationer, s.k. Medium Term Note-program (MTN), med en ram uppgående till 4 miljarder svenska kronor eller motsvarande belopp i Euro. Styrelsen i Latour har beslutat att höja rambeloppet för MTN-programmet till sex (6) miljarder SEK eller motsvarande belopp i Euro och har i anledning därav upprättat och publicerat ett tilläggsprospekt.

Latour offentliggjorde ett grundprospekt den 19 februari 2019 och har, med anledning av höjningen av rambeloppet, publicerat ett tilläggsprospekt till grundprospektet som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Grundprospektet och tilläggsprospektet finns tillgängligt på Latours hemsida, www.latour.se, och tilläggsprospektet kommer inom några dagar att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

De allmänna villkoren för MTN-programmet återfinns i sin helhet i grundprospektet.

Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och tillsammans med SEB utsedda som emissionsinstitut. Baker McKenzie har varit legal rådgivare i samband med upprättandet av MTN-programmet och grundprospektet.

Göteborg, 2 oktober 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Prenumerera

Dokument & länkar