Latour Industries skapar ny affärsenhet inom energieffektivisering

Report this content

Latour Industries har under de fyra senaste åren byggt upp en portfölj av bolag inom byggnadsautomation och energieffektivisering i fastigheter. I nuläget ingår Bastec, Elvaco, Kabona och Produal som helägda bolag, och Noda ingår som ett delägt bolag.

Latour Industries skapar nu en ny affärsenhet som har fått namnet Bemsiq AB, med dessa bolag som självständiga dotterbolag. Bolagen kommer att fortsätta att verka som oberoende enheter med fokus på tillväxt både på hemmamarknaden och genom internationell expansion.

”Den nya affärsenheten kommer att skapa bättre förutsättningar för samordnade aktiviteter mellan våra bolag inom energieffektivisering”, säger Björn Lenander, VD för Latour Industries. ”Det är också ett naturligt steg på vägen mot att skapa ett nytt affärsområde inom Latour.”

”Jag är övertygad om att vår modell med lite mindre och entreprenöriellt drivna bolag med hög flexibilitet och kundorienterade lösningar kommer att vara en konkurrensfördel på den polariserade marknad vi ser inom byggnadsautomation och energieffektivisering”, säger Pär Arvidsson, affärsenhetschef för Bemsiq AB. ”Bolagen kommer även fortsättningsvis att agera som oberoende enheter och vi hoppas kunna lägga till nya bolag genom ytterligare förvärv”.

Göteborg, 1 september 2016

LATOUR INDUSTRIES AB
Björn Lenander
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, 070 819 47 36
Pär Arvidsson, affärsenhetschef Bemsiq AB, 070 324 72 53


Latour Industries AB är ett helägt affärsområde inom Investment AB Latour (publ) som består av ett antal verksamhetsområden där den gemensamma nämnaren är egna produkter med högt teknikinnehåll och stark tillväxtpotential. Bolaget hade åtta helägda dotterbolag under 2015 som tillsammans omsatte cirka 1,3 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar