Latour slutför förvärvet av Fristads AB, Kansas A/S, Kansas GmbH and Leijona Group Oy

Report this content

Den 10 december 2020 tecknade Investment AB Latour (publ), genom sitt helägda affärsområde Hultafors Group AB, avtal om att förvärva Fristads AB, Kansas A/S, Kansas GmbH and Leijona Group Oy from Fristads Kansas AB. Alla villkor är nu uppfyllda och transaktionen har slutförts den 1 mars 2021.

Göteborg, 1 mars 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Monefeldt Kirstein, EVP Business Unit Workwear, Hultafors Group AB, +46 734 333 634
Jens Eriksson, Vice President, M&A and Business Development Hultafors Group AB, +46 702 114 601

Hultafors Group är en av Europas största företag som levererar arbetskläder, skor, huvudskydd, handverktyg och stegar för professionella användare. Produkterna utvecklas, tillverkas och marknadsförs som egna varumärken och finns tillgängliga genom ledande distributörer på cirka 40 marknader med betoning på Europa och Nordamerika. Hultafors Group har fler än 1 000 anställda med en nettoomsättning som under 2020 uppgick till 3,6 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 67 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar