Latour slutför förvärvet av Scangrip A/S

Report this content

Den 18 oktober 2021 tecknade Investment AB Latour (publ), genom sitt helägda affärsområde Hultafors Group AB, avtal om att förvärva Scangrip A/S. Alla villkor är nu uppfyllda och transaktionen har slutförts den 29 oktober 2021.

Göteborg, 29 oktober, 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Knobloch, VD Hultafors Group, +46 722 148 946
Jens Eriksson, CFO (tf) Hultafors Group AB, +46 702 114 601
Fredrika Ekman, Investment Director, Investment AB Latour, +46 72 584 93 43

Hultafors Group är ett av Europas största företag som levererar arbetskläder, skor, huvudskydd, handverktyg och stegar för professionella användare. Produkterna utvecklas, tillverkas och marknadsförs som egna varumärken och finns tillgängliga genom ledande distributörer i cirka 70 länder globalt, med betoning på Europa och Nordamerika. Hultafors Group har fler än 1 600 anställda med en nettoomsättning på mer än 5,2 miljarder kronor på R12 basis.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 89 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 16 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar