Latour slutför förvärvet av VEGA S.R.L.

Report this content

Den 17 november 2020 tecknade Investment AB Latour (publ), genom sitt helägda affärsområde Latour Industries, avtal om att förvärva VEGA S.R.L. baserat i regionen Marche i Italien. Alla villkor är nu uppfyllda och transaktionen har slutförts den 11 januari 2021.

Göteborg, 12 januari 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, +46 708 19 47 36
Gustav Samuelsson, Business Development Investment AB Latour, +46 735 52 55 59

Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour.  Latour Industries omsätter 3 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 69 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar