Latours Kapitalmarknadsdag 2016

Latour arrangerar varje år en kapitalmarknadsdag där man bjuder in analytiker, investerare, representanter inom bank- och finanssektorn samt media. I år äger eventet rum den 25 augusti på Scandic Anglais i Stockholm.

Alla presentationer publiceras på Latours hemsida, www.latour.se.

Göteborg den 25 augusti 2016

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11
 

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 41 miljarder kronor och en helägd industrirörelse som 2015 omsatte cirka7,2 miljarder kronor.

Om oss

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar