Latours Kapitalmarknadsdag 2016

Report this content

Latour arrangerar varje år en kapitalmarknadsdag där man bjuder in analytiker, investerare, representanter inom bank- och finanssektorn samt media. I år äger eventet rum den 25 augusti på Scandic Anglais i Stockholm.

Alla presentationer publiceras på Latours hemsida, www.latour.se.

Göteborg den 25 augusti 2016

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11
 

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 41 miljarder kronor och en helägd industrirörelse som 2015 omsatte cirka7,2 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar