LSAB fortsätter förvärva slipverksamheter

Investment AB Latours affärsområde Latour Industries har genom LSAB Sverige förvärvat Lidens Slip i Skepplanda samt Trollhättans Verktygssliperi i Trollhättan. Bolagens sammanslagna omsättning uppgår till 4 Mkr.

Förvärven stärker LSABs erbjudande mot stål och metall industrin, dels genom att komma närmare kunder i sydvästra Sverige men också genom att tillföra omslipningskapacitet och kompetens. Bolagen har idag viss egen tillverkning av specialverktyg, något som LSAB tidigare saknat, och servar ett antal kunder med omslipning.

LSAB med huvudkontor i Långshyttan har 280 anställda och en årlig omsättning på 430 Mkr. Bolaget bedriver försäljning, tillverkning och service av verktyg för bearbetning av trä och metall på marknader i Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Ryssland.

Göteborg den 3 Maj 2013

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Johansson, CEO Latour Industries, tel +46 31-381 28 01

LSAB ingår i Latour Industries som är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour. Förutom LSAB är bolagen inom Latour Industries verksamma inom handel av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, handverktyg, elektriska ställdon och lyftsystem samt packningar och tätningar, och har en total omsättning på 1,6 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 19 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar