AMF Pension och Öresund accepterar inte budet på SAPA

Report this content

AMF Pension och Investment AB Öresund, som tillsammans äger mer än 10 procent av SAPA AB, har efter att ha tagit del av det av Elkem ASA presenterade budet på SAPA, motsvarande 175 kronor per aktie, konstaterat att budet inte avspeglar det långsiktiga värdet på företaget.
 
Vi avser därför inte att acceptera budet.
 
 
Stockholm den 28 augusti 2002
 
 
AMF Pension                                   Investment AB Öresund

Prenumerera