Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Komplettering av offentliggjort pressmeddelande den 10 april 2019 klockan 08.00 CET med anledning av att hänvisning till EU:s marknadsmissbruks­förordning, enligt nedan, saknades i själva pressmeddelandet, dock inte i delårsrapporten.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 klockan 08.00 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.