Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Report this content

Komplettering av offentliggjort pressmeddelande den 10 april 2019 klockan 08.00 CET med anledning av att hänvisning till EU:s marknadsmissbruks­förordning, enligt nedan, saknades i själva pressmeddelandet, dock inte i delårsrapporten.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 klockan 08.00 CET.