Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har den 4 juni 2013 förvärvat 475.000 aktier i eWork Scandinavia AB (publ). Öresund har därefter 1.300.000 aktier motsvarande 7,7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Stockholm den 5 juni 2013

Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Prenumerera

Dokument & länkar