Öresund: Substansvärde per 080531

 • Substansvärdet[1] minskade med 7,8 procent till 121 kronor per aktie
 • Index[2] sjönk med 3,7 procent
 •  
   
  SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2008
   


   
  Aktie
   
  Antal
  Marknads-
  värde, Mkr
   
  Kr/aktie
   
  Andel, %
  HQ Bank
  6 071 444
  818
  13
  10,5
  Avanza
  6 031 097
  694
  11
  8,9
  Nobia
  15 408 900
  647
  10
  8,2
  Industrivärden C
  5 326 800
  534
  8
  6,8
  Volvo
  5 397 000
  482
  7
  6,2
  Investor A
  2 950 000
  426
  7
  5,5
  Fabege
  7 942 626
  417
  6
  5,3
  SkiStar
  4 085 400
  388
  6
  5,0
  Bilia
  5 537 037
  357
  6
  4,6
  Electrolux B
  3 910 000
  338
  5
  4,3
  Övriga värdepapper[3]
   
  2 438
  38
  31,2
  Övriga tillgångar och skulder, netto[4]
   
  268
  4
  3,5
  Totalt
   
  7 807
  121
  100,0
   

  Börskursen den 31 maj 2008 var 117 kronor.
   
   
  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
   


  Delårsrapport, januari - juni 2008
  8 juli 2008
  Delårsrapport, januari - september 2008       
  8 oktober 2008
   
  Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2008 redovisas den 14 augusti 2008. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se
   
  Stockholm den 3 juni 2008
   
  Stefan Dahlbo
  Verkställande direktör

     [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 64.774.494 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
  [2] Avser SIX Return Index.
  [3] Varav onoterade värdepapper uppgick till 149 Mkr.
  [4] Varav likvida medel uppgick till 265 Mkr.

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar