Öresund har förvärvat aktier i MaxFASTIGHETER

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har, i samband med en kontant nyemission av aktier riktad till Öresund, förvärvat 3.000.000 aktier i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) (”MaxFASTIGHETER”), noterade på Nasdaq First North Growth Market, i enlighet med pressmeddelande från MaxFASTIGHETER offentliggjort den 11 oktober 2019. Aktierna har i dag erhållits och Öresund äger därefter 3.000.000 aktier motsvarande 13,9 procent av kapitalet och rösterna i MaxFASTIGHETER.

Stockholm den 24 oktober 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2019 klockan 13.55 CET.