Öresund har förvärvat aktier i MaxFASTIGHETER

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) förvärvade i går 23.433 aktier i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) (”MaxFASTIGHETER”), noterade på Nasdaq First North Growth Market. Öresund äger därefter 4.349.880 aktier motsvarande 20,1 procent av såväl kapitalet som rösterna i MaxFASTIGHETER.

Stockholm den 19 januari 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2021 klockan 08.40 CET.