Öresund har förvärvat aktier i MaxFastigheter

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har, efter offentliggörandet av Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ):s uppköpserbjudande avseende MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter”), förvärvat 161.281 aktier i MaxFastigheter, noterade på Nasdaq First North Growth Market. Öresund äger därefter 5.452.619 aktier motsvarande 25,2 procent av såväl kapitalet som rösterna i MaxFastigheter.

Stockholm den 4 mars 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2021 klockan 08.25 CET.