Öresund har förvärvat aktier i Musti

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har förvärvat 459.048 aktier i Musti Group Oyj (”Musti”) på Nasdaq Helsingfors den 13 augusti 2020 motsvarande 1,37 procent av såväl kapitalet som rösterna i Musti. Öresund äger därefter 1.710.309 aktier motsvarande 5,10 procent av såväl kapitalet som rösterna i Musti.

Stockholm den 13 augusti 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information har även skickats till Finansinspektionen i Finland.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2020 klockan 10.30 CET.