Öresund har förvärvat aktier i Musti

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har förvärvat 459.048 aktier i Musti Group Oyj (”Musti”) på Nasdaq Helsingfors den 13 augusti 2020 motsvarande 1,37 procent av såväl kapitalet som rösterna i Musti. Öresund äger därefter 1.710.309 aktier motsvarande 5,10 procent av såväl kapitalet som rösterna i Musti.

Stockholm den 13 augusti 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information har även skickats till Finansinspektionen i Finland.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2020 klockan 10.30 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.