Öresund ökar ägandet i MQ

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) kommer att öka ägandet i MQ Holding AB (publ) (”MQ”) i samband med MQ:s företrädesemission. MQ offentliggjorde den 21 maj 2019 information om det slutgiltiga utfallet av den garanterade företrädesemissionen. Öresund har tilldelats 3.700.000 aktier med stöd av erhållna teckningsrätter och via Öresunds garantiåtagande har ytterligare 7.076.304 aktier tilldelats. Öresund kommer därefter att äga 12.626.304 aktier motsvarande 12,0 procent av såväl kapitalet som rösterna i MQ.

Ett formellt flaggningsmeddelande kommer att offentliggöras via Finansinspektionen när de nya aktierna har registrerats och erhållits.

”Det är mycket glädjande att nyemissionen i MQ har genomförts med god anslutningsgrad. MQ:s nya ledning fortsätter att fokusera på det aviserade åtgärdsprogrammet som avser att öka bolagets kostnadseffektivitet samt att arbeta vidare med MQ:s långsiktiga strategi. Vi stödjer dessa initiativ och tror att åtgärderna har förutsättningar att öka bolagets långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft”, säger Nicklas Paulson, verkställande direktör för Öresund.

Stockholm den 22 maj 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2019 klockan 13.55 CET. 

Prenumerera