Öresund utfärdar köpoptioner i Scandi Standard

Report this content

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har erbjudit föreslagen styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ) (Scandi Standard”) att förvärva köpoptioner

Öresund har erbjudit Johan Bygge, föreslagen styrelseordförande, att förvärva 300.000 köpoptioner i Scandi Standard med en löptid om tre år. Erbjudandet har accepterats och innebär bland annat ett lösenpris om 80 kronor per aktie. Priset för köpoptionerna är prissatta enligt marknadsmässiga villkor.

”Styrelsens ordförande har en viktig roll för att styrelsearbetet skall bli framgångsrikt. Som en aktiv ägare vill Öresund skapa incitament för styrelseordföranden att agera i enlighet med vad som långsiktigt är bäst för Scandi Standard och därmed samtliga aktieägare. Vi tycker det är viktigt med ett personligt ekonomiskt åtagande och vill därför medverka till ett ökat ägande i Scandi Standard”, säger Nicklas Paulson, VD på Öresund.

”Jag ser fram emot att få arbeta med Scandi Standard, dess ledning och ägare” säger Johan Bygge, föreslagen ordförande i Scandi Standard.

Stockholm den 25 mars 2021

Investment AB Öresund (publ)

För ytterligare information:
Nicklas Paulson, verkställande direktör, Investment AB Öresund, telefon 08 – 402 33 00
Johan Bygge, föreslagen ordförande i Scandi Standard, telefon 070 – 594 73 48

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2021 klockan 08.45 CET.