Öresunds aktier i Acne Studios är nu avyttrade

Den 23 december 2018 offentliggjorde Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) överenskommelsen om att avyttra aktieinnehavet i Acne Studios Holding AB (”Acne Studios”) till IDG Capital och I.T Group. Affären förväntades genomföras inom sex månader från den 23 december 2018 och per i dag har affären genomförts.

Den slutliga försäljningslikviden, inklusive utdelning och efter avdrag för transaktionskostnader, uppgick till 368 Mkr.

Efter affärens genomförande har Öresund inte längre något ägande kvar i Acne Studios.

Stockholm den 10 maj 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2019 klockan 11.00 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.