Öresunds aktier i Acne Studios är nu avyttrade

Report this content

Den 23 december 2018 offentliggjorde Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) överenskommelsen om att avyttra aktieinnehavet i Acne Studios Holding AB (”Acne Studios”) till IDG Capital och I.T Group. Affären förväntades genomföras inom sex månader från den 23 december 2018 och per i dag har affären genomförts.

Den slutliga försäljningslikviden, inklusive utdelning och efter avdrag för transaktionskostnader, uppgick till 368 Mkr.

Efter affärens genomförande har Öresund inte längre något ägande kvar i Acne Studios.

Stockholm den 10 maj 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2019 klockan 11.00 CET.