Öresunds årsredovisning 2020

Report this content

Investment AB Öresunds årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på vår webbplats www.oresund.se samt på https://news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Den tryckta årsredovisningen kommer att börja distribueras i slutet av mars 2021 till de aktieägare som meddelat att de önskar få årsredovisningen skickad till sig. Begäran om fysiskt utskick kan ske via e-post till info@oresund.se eller på telefon 08 – 402 33 00.

Stockholm den 22 mars 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information är sådan information som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2021 klockan 08.25 CET.

Prenumerera