Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2018

  • Substansvärdet[1] ökade med 3,3 procent till 132 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 0,8 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2018

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 12 089 869 1 028 23 17,1
Fabege 5 500 000 990 22 16,4
Catena Media 3 758 996 510 11 8,5
Scandi Standard 7 547 497 460 10 7,6
Svolder 3 927 707 379 8 6,3
SEB 3 750 000 367 8 6,1
Oriflame 715 000 280 6 4,6
Bulten 2 263 535 249 5 4,1
Ambea 3 518 067 235 5 3,9
Övriga noterade värdepapper 795 17 13,2
Summa noterade värdepapper 5 292 116 87,9
Onoterade värdepapper
Acne Studios 219 5 3,6
Övriga onoterade värdepapper 44 1 0,7
Summa onoterade värdepapper 263 6 4,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 464 10 7,7
Totalt 6 019 132 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2018 var 144,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – mars 2018 12 april 2018, klockan 08.00 CET
Årsstämma 17 april 2018, klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2018 10 juli 2018, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2018 9 oktober 2018, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2018 redovisas den 14 augusti 2018. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 mars 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 5 mars 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 481 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.