Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2018

Report this content

  • Substansvärdet[1] ökade med 3,3 procent till 132 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 0,8 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2018

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 12 089 869 1 028 23 17,1
Fabege 5 500 000 990 22 16,4
Catena Media 3 758 996 510 11 8,5
Scandi Standard 7 547 497 460 10 7,6
Svolder 3 927 707 379 8 6,3
SEB 3 750 000 367 8 6,1
Oriflame 715 000 280 6 4,6
Bulten 2 263 535 249 5 4,1
Ambea 3 518 067 235 5 3,9
Övriga noterade värdepapper 795 17 13,2
Summa noterade värdepapper 5 292 116 87,9
Onoterade värdepapper
Acne Studios 219 5 3,6
Övriga onoterade värdepapper 44 1 0,7
Summa onoterade värdepapper 263 6 4,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 464 10 7,7
Totalt 6 019 132 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2018 var 144,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – mars 2018 12 april 2018, klockan 08.00 CET
Årsstämma 17 april 2018, klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2018 10 juli 2018, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2018 9 oktober 2018, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2018 redovisas den 14 augusti 2018. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 mars 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 5 mars 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 481 Mkr.