Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2019

  • Substansvärdet[1] förändrades med 0,0 procent till 130 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 12,0 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2019

Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[3] Marknadsvärde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 6 450 000 797 18 13,5
Bilia 8 100 000 686 15 11,6
Scandi Standard 7 797 497 504 11 8,5
Svolder 4 600 000 450 10 7,6
Intrum 1 246 207 344 8 5,8
Catena Media 4 863 047 344 8 5,8
Insr Insurance Group 33 530 000 283 6 4,8
BioArctic 2 250 000 243 5 4,1
Bulten 2 900 000 240 5 4,1
Övriga noterade värdepapper 1 337 29 22,6
Summa noterade värdepapper 5 228 115 88,3
Onoterade värdepapper
Acne Studios[4] 360 8 6,1
Summa onoterade värdepapper 360 8 6,1
Övriga tillgångar och skulder, netto[5] 332 7 5,6
Totalt 5 920 130 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2019 var 132,80 kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 2018 Vecka 11, 2019
Delårsrapport, januari – mars 2019 10 april 2019, klockan 08.00 CET
Årsstämma 12 april 2019, klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2019 9 juli 2019, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2019 11 oktober 2019, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2019 redovisas den 14 augusti 2019. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 mars 2019

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2019 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Öresund har överenskommit att avyttra sitt aktieinnehav i Acne Studios Holding AB till IDG Capital och I.T Group, som har förbundit sig att förvärva aktierna så snart nödvändiga tillstånd för affärens genomförande erhållits, vilket förväntas ske senast sex månader från den 23 december 2018.

[5] Varav likvida medel uppgick till 349 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.