Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2021

Report this content
  • Substansvärdet[1] ökade med 2,6 procent till 128 kronor per aktie

  • SIX Return Index steg med 5,6 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2021

Antal aktier Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 860 000 1 116 25 19,1
Scandi Standard 10 100 000 599 13 10,3
Musti Group[3] 1 710 309 463 10 7,9
Ovzon 5 464 828 426 9 7,3
Fabege 3 000 000 352 8 6,0
SEB 3 350 000 325 7 5,6
Q-linea 2 304 109 311 7 5,3
Nordnet 1 750 000 266 6 4,6
Bahnhof 7 375 000 261 6 4,5
Attendo 5 335 865 246 5 4,2
Övriga noterade värdepapper 1 045 23 17,9
Summa noterade värdepapper 5 409 119 92,7
Onoterade värdepapper 71 2 1,2
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 354 8 6,1
Totalt 5 835 128 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 28 februari 2021 var 126,60 kronor.

KALENDER

Årsredovisning för 2020                                    Vecka 12, 2021
Delårsrapport, januari – mars 2021                   16 april 2021, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                        10 maj 2021, klockan 14.00 CET, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2021                     9 juli 2021, klockan 08.00 CET

Delårsrapport, januari – september 2021          11 oktober 2021, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2021 redovisas den 13 augusti 2021. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 mars 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2021 klockan 08.30 CET.

 

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
  Den 28 februari 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 639.078 till en genomsnittlig köpkurs om 124 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 26,78.

[4] Varav likvida medel uppgick till 355 Mkr.