Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2019

Report this content

  • Substansvärdet[1] ökade med 0,2 procent till 125 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 21,3 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2019

Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[3] Marknadsvärde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 400 000 713 16 12,5
Bilia 8 500 000 692 15 12,2
Svolder 4 600 000 538 12 9,5
Scandi Standard 7 797 497 510 11 9,0
Insr Insurance Group 33 530 000 280 6 4,9
Attendo 5 400 000 279 6 4,9
Catena Media 4 863 047 262 6 4,6
Ovzon 5 009 426 234 5 4,1
Bulten 2 900 000 233 5 4,1
Övriga noterade värdepapper 1 216 27 21,4
Summa noterade värdepapper 4 957 109 87,1
Onoterade värdepapper
Acne Studios[4] 360 8 6,3
Summa onoterade värdepapper 360 8 6,3
Övriga tillgångar och skulder, netto[5] 376 8 6,6
Totalt 5 693 125 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2019 var 129,40 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – juni 2019 9 juli 2019, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2019 11 oktober 2019, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2019 redovisas den 14 augusti 2019. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 6 maj 2019

Nicklas Paulson

Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2019 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Öresund har överenskommit att avyttra sitt aktieinnehav i Acne Studios Holding AB till IDG Capital och I.T Group, som har förbundit sig att förvärva aktierna så snart nödvändiga tillstånd för affärens genomförande erhållits, vilket förväntas ske senast sex månader från den 23 december 2018.

[5] Varav likvida medel uppgick till 373 Mkr.