Öresunds substansvärde 1 januari – 30 november 2017

  • Substansvärdet[1] ökade med 4,3 procent till 126 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 10,9 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2017

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 500 000 953 21 16,6
Bilia 11 395 700 886 19 15,5
Scandi Standard 7 222 497 453 10 7,9
Svolder 1 948 723 406 9 7,1
SEB 3 750 000 373 8 6,5
Catena Media 3 758 996 327 7 5,7
Nordax 5 908 226 310 7 5,4
Oriflame 900 000 296 7 5,2
Bulten 2 263 535 260 6 4,5
Ambea 3 166 667 233 5 4,1
Övriga noterade värdepapper 817 18 14,3
Summa noterade värdepapper 5 316 117 92,8
Onoterade värdepapper 
Summa onoterade värdepapper 250 6 4,4
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 163 4 2,8
Totalt 5 729 126 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 november 2017 var 133,50 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké   2017 19 januari 2018,   klockan 08.00 CET
Årsstämma 17 april 2018, klockan   14.00 CET i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 december 2017

Gustav Lindner
Verkställande direktör 

Informationen lämnades för publicering den 5 december 2017 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 171 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.