Öresunds substansvärde 1 januari - 31 juli 2002

Report this content

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2002
 


 
Aktie
 
Antal
Marknads-
värde, Mkr
 
Kr/aktie
 
Andel, %
SCA
1 500 000
477
50
15,5
Perbio Science
3 399 136
452
47
14,7
Sapa
2 544 300
445
46
14,5
Wihlborgs
5 896 918
430
45
14,0
SkiStar
1 182 300
131
14
4,3
Hagströmer & Qviberg
1 590 999
115
12
3,7
Skandia
4 335 000
114
12
3,7
Custos
634 098
104
11
3,4
Drott B
800 000
81
8
2,6
HQ Fonder
1 019 780
72
8
2,4
Övriga aktier
 
415
43
13,5
Övriga tillgångar och skulder, netto
 
238
25
7,7
Totalt
 
3 074
321
100,0
 

Börskursen den 31 juli 2002 var 308,00 kronor.
 
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 321 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.531.783 aktier.
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
 


Kvartalsrapport, januari - september 2002
8 oktober 2002
Bokslutskommuniké 2002
21 januari 2003
Bolagsstämma
31 mars 2003
 
Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds hemsida www.oresund.se samt på www.huginonline.se
 
Stockholm den 12 augusti 2002
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör

 
Hela pressreleasen inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar