Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2019

  • Substansvärdet[1] ökade med 3,7 procent till 130 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 21,0 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2019

Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 400 000 808 18 13,7
Bilia 8 500 000 728 16 12,4
Svolder 4 030 036 501 11 8,5
Scandi Standard 7 797 497 481 11 8,2
Ovzon 5 009 426 366 8 6,2
Catena Media 4 863 047 287 6 4,9
Insr Insurance Group 33 530 000 273 6 4,6
Attendo 5 400 000 238 5 4,0
Bahnhof 10 000 000 232 5 3,9
NRC Group 2 750 000 192 4 3,3
Övriga noterade värdepapper 1 089 24 18,5
Summa noterade värdepapper 5 194 114 88,1
Onoterade värdepapper - - -
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 701 15 11,9
Totalt 5 895 130 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2019 var 123,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2019 11 oktober 2019, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2019 24 januari 2020, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2019 redovisas den 14 augusti 2019. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 14 augusti 2019

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2019 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (58.100 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 708 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.