Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2019

Report this content

  • Substansvärdet[1] ökade med 3,7 procent till 130 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 21,0 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2019

Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[3] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 5 400 000 808 18 13,7
Bilia 8 500 000 728 16 12,4
Svolder 4 030 036 501 11 8,5
Scandi Standard 7 797 497 481 11 8,2
Ovzon 5 009 426 366 8 6,2
Catena Media 4 863 047 287 6 4,9
Insr Insurance Group 33 530 000 273 6 4,6
Attendo 5 400 000 238 5 4,0
Bahnhof 10 000 000 232 5 3,9
NRC Group 2 750 000 192 4 3,3
Övriga noterade värdepapper 1 089 24 18,5
Summa noterade värdepapper 5 194 114 88,1
Onoterade värdepapper - - -
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 701 15 11,9
Totalt 5 895 130 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2019 var 123,00 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2019 11 oktober 2019, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2019 24 januari 2020, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2019 redovisas den 14 augusti 2019. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 14 augusti 2019

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2019 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (58.100 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 708 Mkr.