Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2023

Report this content
  • Substansvärdet[1] ökade med 1,8 procent till 102 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 10,9 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2023
Antal aktier Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 860 000 1 093 24 23,5
Scandi Standard 10 100 000 516 11 11,1
Stenhus Fastigheter 33 016 084 323 7 6,9
Bahnhof 7 690 005 318 7 6,8
SEB 2 100 000 268 6 5,8
BioArctic 850 000 257 6 5,5
Handelsbanken 2 000 000 185 4 4,0
Catena Media[3] 5 700 000 179 4 3,8
Ovzon 6 763 985 158 3 3,4
Tele2 1 500 000 119 3 2,6
Övriga noterade värdepapper 311 7 6,7
Summa noterade värdepapper 3 728 82 80,1
Onoterade värdepapper 409 9 8,8
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 364 8 7,8
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning 4 501 99 96,7
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] 155 3 3,3
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] 4 655 102 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2023 var 104,60 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2023                10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2023                                        25 januari 2024, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2023 redovisas den 15 augusti 2023. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 15 augusti 2023

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2023 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 juli 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.043.724 till en genomsnittlig köpkurs om 120 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 7,50 kronor per teckningsoption.

[4] Varav likvida medel uppgick till 529 Mkr.

[5] Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.