Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2020

  • Substansvärdet[1] minskade med 21,1 procent till 103 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 6,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2020

Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 370 772 721 16 15,3
Scandi Standard 10 100 000 619 14 13,2
Fabege 3 588 272 408 9 8,7
SEB 4 500 000 368 8 7,8
Storebrand 5 000 000 242 5 5,2
Attendo 5 886 824 236 5 5,0
Ovzon 5 009 426 223 5 4,7
Bahnhof 7 375 000 215 5 4,6
Musti Group 1 140 000 160 4 3,4
Q-linea 2 281 155 157 3 3,3
Övriga noterade värdepapper 895 20 19,0
Summa noterade värdepapper 4 244 93 90,3
Onoterade värdepapper - - -
Övriga tillgångar och skulder, netto[3] 455 10 9,7
Totalt 4 699 103 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2020 var 104,60 kronor.

KALENDER
Delårsrapport, januari – juni 2020                             9 juli 2020, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2020                  9 oktober 2020, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti 2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 juni 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2020 klockan 08.30 CET.

 

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 maj 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 279.263 till en genomsnittlig köpkurs om 102 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Varav likvida medel uppgick till 458 Mkr.