Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2020

  • Substansvärdet[1] minskade med 21,1 procent till 103 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 6,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2020

Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 370 772 721 16 15,3
Scandi Standard 10 100 000 619 14 13,2
Fabege 3 588 272 408 9 8,7
SEB 4 500 000 368 8 7,8
Storebrand 5 000 000 242 5 5,2
Attendo 5 886 824 236 5 5,0
Ovzon 5 009 426 223 5 4,7
Bahnhof 7 375 000 215 5 4,6
Musti Group 1 140 000 160 4 3,4
Q-linea 2 281 155 157 3 3,3
Övriga noterade värdepapper 895 20 19,0
Summa noterade värdepapper 4 244 93 90,3
Onoterade värdepapper - - -
Övriga tillgångar och skulder, netto[3] 455 10 9,7
Totalt 4 699 103 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2020 var 104,60 kronor.

KALENDER
Delårsrapport, januari – juni 2020                             9 juli 2020, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2020                  9 oktober 2020, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti 2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 juni 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2020 klockan 08.30 CET.

 

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 maj 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 279.263 till en genomsnittlig köpkurs om 102 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Varav likvida medel uppgick till 458 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.