Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2018

  • Substansvärdet[1] ökade med 9,5 procent till 131 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 3,3 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2018

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Marknads-värde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 10 945 000 1 282 28 21,5
Bilia 7 844 087 671 15 11,2
Catena Media 4 863 047 495 11 8,3
Svolder 4 600 000 453 10 7,6
Scandi Standard 7 797 497 434 10 7,3
Insr Insurance Group 33 356 095 284 6 4,8
Bulten 2 790 535 274 6 4,6
Ambea 2 324 017 197 4 3,3
Bahnhof 6 531 715 195 4 3,3
Övriga noterade värdepapper 1 059 23 17,7
Summa noterade värdepapper 5 343 118 89,5
Onoterade värdepapper
Acne Studios 285 6 4,8
Övriga onoterade värdepapper 75 2 1,3
Summa onoterade värdepapper 360 8 6,0
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 269 6 4,5
Totalt 5 973 131 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2018 var 139,00 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2018 25 januari 2019, klockan 08.00 CET
Årsstämma 12 april 2019, klockan 14.00 CET i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 november 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 295 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.