Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2018

Report this content

  • Substansvärdet[1] ökade med 9,5 procent till 131 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 3,3 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2018

Antal Marknads-värde, Mkr[3] Marknads-värde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 10 945 000 1 282 28 21,5
Bilia 7 844 087 671 15 11,2
Catena Media 4 863 047 495 11 8,3
Svolder 4 600 000 453 10 7,6
Scandi Standard 7 797 497 434 10 7,3
Insr Insurance Group 33 356 095 284 6 4,8
Bulten 2 790 535 274 6 4,6
Ambea 2 324 017 197 4 3,3
Bahnhof 6 531 715 195 4 3,3
Övriga noterade värdepapper 1 059 23 17,7
Summa noterade värdepapper 5 343 118 89,5
Onoterade värdepapper
Acne Studios 285 6 4,8
Övriga onoterade värdepapper 75 2 1,3
Summa onoterade värdepapper 360 8 6,0
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 269 6 4,5
Totalt 5 973 131 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 oktober 2018 var 139,00 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2018 25 januari 2019, klockan 08.00 CET
Årsstämma 12 april 2019, klockan 14.00 CET i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 november 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 295 Mkr.