Årsredovisningen 2020: Ett starkt år för Investor

Report this content

Idag har Investor AB publicerat årsredovisningen med integrerad hållbarhetsredovisning för 2020 på www.investorab.com

2020 var ett år som kännetecknades av de utmaningar som följde av covid-19-pandemin. Trots detta var 2020 ett starkt år för Investor. Våra företag var snabba att anpassa sig genom att vidta åtgärder för att skydda medarbetare, stödja kunderna, sänka kostnaderna och säkerställa likviditeten. Samtidigt fortsatte de att investera i strategiskt prioriterade områden. 

”Covid-19 har påmint oss om mänsklighetens sårbarhet, trots vår teknologi och förfining. Det är en allvarlig varning till samhället att förbereda sig inför framtida kriser. Det är av största vikt att företagens betydelse när det gäller att skapa och bibehålla jobb, bidra med skatteintäkter och utveckla ny, innovativ teknologi, lyfts fram mer”, skriver Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg i sitt ordförandeord i årsredovisningen. 

Investors justerade substansvärde ökade med 14 procent. Vår totalavkastning på 19 procent överträffade SIXRX avkastningsindex med fyra procentenheter.

”Vi har en stark portfölj, en tydlig och beprövad ägarmodell, ett omfattande nätverk av högkvalitativa individer och hög finansiell flexibilitet. Utifrån denna styrkeposition fortsätter vi att fokusera på två strategiska prioriteringar: stärka vår roll som engagerad ägare och säkerställa en attraktiv portfölj”, skriver Investors vd Johan Forssell i sitt vd-ord. 

Höjdpunkter från året:

  • Inom Noterade Bolag investerade vi totalt 3,4 mdr kronor i ABB, Ericsson och Electrolux Professional, som blev vårt 13:e noterade bolag. Flera företag genomförde strategiska förvärv. 
  • Totalt sett ökade Patricia Industries större dotterföretag sin omsättning och vinst. Patricia Industries förvärvade sitt nionde dotterföretag, Advanced Instruments. Flera företag gjorde tilläggsförvärv. 
  • Den rapporterade värdeökningen på Investeringar i EQT uppgick till 55 procent.
  • Hållbarhet integrerat i affärsmodellen är en förutsättning för att säkerställa långsiktigt värdeskapande. Två höjdpunkter från 2020:
    • Växthusgasutsläppen från våra företag minskade med 40 procent jämfört med 2016 och med 23 procent jämfört med 2019. 
    • Genomsnittlig andel kvinnor i styrelserna i våra noterade bolag ökade till 37 procent jämfört med 33 procent under 2019. 

Tryckta årsredovisningar kommer att finnas tillgängliga inom kort.

Investors onlineversion av årsredovisning hittar du här
 

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera