Bokslutskommuniké 2002

Report this content

Bokslutskommuniké år 2002 Investors substansvärde uppgick den 31 december 2002 till 62.869 Mkr (82 kronor per aktie) jämfört med 118.284 Mkr (154 kronor per aktie) vid förra årsskiftet. Under det fjärde kvartalet ökade Investors substansvärde med 5.955 Mkr. Värdet av Investors samtliga tillgångar uppgick den 31 december 2002 till 79.103 Mkr, jämfört med 129.366 Mkr vid förra årsskiftet. Nettoskulden uppgick den 31 december 2002 till -16.234 (-11.082 vid förra årsskiftet) Mkr, vilket motsvarade 21 procent av de totala tillgångarna. Värdeförändringen av Kärninnehaven uppgick under året till -48.968 Mkr. Ericsson och AstraZeneca stod för en väsentlig del, -18.730 respektive - 16.221 Mkr. Det fjärde kvartalet innebar en värdeökning på 7.323 Mkr. Investor ökade sitt innehav i ABB med 1.122 Mkr och sålde aktier i AstraZeneca uppgående till 2.995 Mkr under det fjärde kvartalet. Tidigare under året ökades innehaven i Ericsson, Electrolux, SEB och WM- data. Värdeförändringen av Nya investeringar uppgick under året till -2.071 Mkr, varav -950 Mkr under det fjärde kvartalet. Innehavet i Syngenta avyttrades i sin helhet under året, liksom merparten av resterande innehav i Volvo. Investorkoncernens resultat efter skatt för 2002 uppgick till 1.610 Mkr, att jämföra med 8.156 Mkr föregående år. Investoraktiens totalavkastning var under året -52 procent jämfört med - 15 procent föregående år. Under det fjärde kvartalet var totalavkastningen 15 (14) procent. Ordinarie utdelning till aktieägarna föreslås till 2,25 (3,00) kronor per aktie. Därtill föreslås en extra utdelning på 1,15 (2,50) kronor per aktie. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00040/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00040/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Prenumerera

Dokument & länkar