Fiskars och Investor skapar gemensamt starkt ägande i Wärtsilä

Fiskarskoncernen och Investor har ingått ett samarbete för att skapa en stark långsiktig ägare i Wärtsilä Oyj Abp. Fiskarskoncernen och Investor har beslutat att sammanföra sina respektive innehav i Wärtsilä för att gemensamt vidareutveckla ägarstrategin för bolaget. Det gemensamma bolaget, som idag innehar 19,44 procent av kapital och röster i Wärtsilä, kommer att vara en engagerad ägare med långsiktig ägarhorisont fokuserad på att vidareutveckla Wärtsiläs verksamhet och aktieägarvärde. Den legala fusionen av Fiskarskoncernen och Investors innehav i Wärtsilä kommer ske i sinom tid, men båda parter agerar från och med idag gemensamt.

Fiskars dotterbolag Avlis AB innehar för närvarande 13,00 procent av kapitalet och rösterna i Wärtsilä, efter avyttring av 2,08 procent av aktierna till Investor för totalt 126,8 MEUR. Inklusive förvärvet från Avlis AB har Investor under de senaste tre kvartalen förvärvat totalt 12.701.821 aktier i Wärtsilä, motsvarande 6,44 procent av kapital och röster, för totalt 316,7 MEUR (utdelningsjusterat).

Samarbetet påverkar inte andra tillgångar ägda av Avlis, såsom Iittala Group, som fortsatt kommer ägas och kontrolleras av Fiskars.

Beroende på den generella marknadens och bolagets utveckling, kan parterna över tid genom det gemensamma ägarbolaget, komma att överväga att ytterligare stärka ägandet i Wärtsilä. Parterna har ingen avsikt att lägga bud på Wärtsilä och det gemensamma ägandet kommer, i enlighet med nuvarande strategi, att understiga 30 procent.

”Fiskars och Investor har samma värderingar vad gäller industriellt ägaransvar och värdeskapande och vi tror att ett ännu starkare engagerat ägande kommer gynna Wärtsilä. Fiskars vision är att vara en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv och vi har en tydlig ambition att växa. Den här transaktionen kommer stärka Fiskarskoncernens finansiella position och därmed underlätta vår förmåga att växa både organiskt och genom förvärv.” säger Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande för Fiskarskoncernen.

”Vi har följt Wärtsilä på nära håll under en längre tid och vi har en stark tilltro till bolagets långsiktiga potential. Wärtsilä är marknadsledare inom sektorer med långsiktigt attraktiva tillväxtutsikter, har hög exponering mot tillväxtmarknader och en väletablerad serviceverksamhet. Genom vårt industriella nätverk och erfarenhet från industrisektorn, ser vi fram emot att vidareutveckla Wärtsilä som en kärninvestering i partnerskap med Fiskars.” säger Investors vd Börje Ekholm.

Inom ramen för avtalet;

  • Fiskars dotterbolag Avlis AB har avyttrat 2,08 procent av aktierna i Wärtsilä till Investor AB för ett pris om 30,90 EUR per aktie, totalt 126,8 MEUR. Fiskarskoncernen kommer redovisa en vinst om cirka 87 MEUR under Q2 2012 hänförligt till transaktionen.
  • Parternas gemensamma ägande i Wärtsilä uppgår idag till totalt 38.343.168 aktier, motsvarande 19,44 procent av kapital och röster.
  • Både Fiskars och Investor förväntas vara representerade i Wärtsiläs styrelse 2013.
  • Parterna förväntas genom ägarsamarbetet utforma en gemensam beslutsprocess rörande aktieägande och rösträttigheter i Wärtsilä.
  • Det gemensamma ägarbolaget som innehar parternas Wärtsiläaktier kommer ägas av Fiskarskoncernen och Investor i relation till bolagens respektive ägande i Wärtsilä. Idag utgör Fiskars ägarandel 66,9 procent och Investors ägarandel 33,1 procent.
  • Parterna har gemensamt beslutat om ett antal övriga avtalsklausuler som är kutym i liknande ägarsamarbeten.

För ytterligare information:

Kaj-Gustaf Bergh, Styrelseordförande, Fiskars Oyj Abp
Mobil +358 40 524 7730, tel. +358 9 642 315.

Oscar Stege Unger, Informationschef Investor,
Tel. +46 8 614 2059, +46 70 624 2059

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig Investor,
Tel. +46 8 614 2130, +46 735 24 2130

Om Fiskars

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com

Om Investor

Investor är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan. Vi äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag. Genom vårt aktiva styrelsearbete arbetar vi för fortsatt förbättring av bolagens utveckling. Med vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care. www.investorab.com

 

 

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar