Flaggningsmeddelande

Report this content

Flaggningsmeddelande Stockholm den 5 november 2002 Investors andel av röster och kapital i ABB har förändrats genom förvärv av 24.258.919 aktier. Investors innehav i ABB uppgår efter köpet till 82.009.799 aktier, vilket motsvarar 6,8 procent av rösterna och aktiekapitalet. Per den 30 september 2002 uppgick Investors innehav i ABB till 4,8 procent av rösterna och aktiekapitalet. Tidigare i år deltog Investor i ABB:s konvertibelemission med ett belopp uppgående till MUSD 50. I en kommentar säger Investors vd och koncernchef Marcus Wallenberg: "Vi ser detta som en intressant investering och tror på bolagets långsiktiga utvecklingsmöjligheter." INVESTOR AB För ytterligare information: Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00050/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar