Inbjudan till media och kapitalmarknad i samband med Investors Bokslutskommuniké 2017

Investors möte för analytiker och media hålls tisdagen den 23 januari 2018 klockan 10:30 på Arsenalsgatan 8C. Vd och koncernchef Johan Forssell och finansdirektör Helena Saxon presenterar Bokslutskommunikén 2017.

Presentationerna hålls på engelska och webbsänds via vår hemsida www.investorab.com, där man även kan ställa frågor. Den som önskar lyssna på presentationen ringer: +46 8 505 564 74, +44 20 3364 53 74 eller +1 855 753 22 30.

Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på vår hemsida, där man även kan se och höra presentationerna i efterhand. Vänligen anmäl dig till mötet via mejl till Veronica Råberg Schrello, veronica.raberg-schrello@investorab.com, eller ring 08-614 21 32.

Publicering av Bokslutskommunikén beräknas ske kring 08:15 samma dag.

Välkommen!

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.