Inbjudan till media och kapitalmarknad i samband med Investors Bokslutskommuniké 2018

Investors möte för analytiker och media hålls torsdagen den 24 januari 2019 klockan 10:00 på Arsenalsgatan 8C. Vd och koncernchef Johan Forssell och finansdirektör Helena Saxon presenterar Bokslutskommunikén 2018.

Presentationerna hålls på engelska och webbsänds via vår hemsida www.investorab.com, där man även kan ställa frågor. Den som önskar lyssna på presentationen ringer +46 8 505 564 74, +44 20 3364 53 74 eller +1 855 753 22 30.

Presentationsmaterialet kommer efter mötet att läggas ut på vår hemsida, där man även kan se och höra presentationerna i efterhand.

Vänligen anmäl dig till mötet via mejl till Magnus Dalhammar, magnus.dalhammar@investorab.com, eller ring 0735-24 21 30.

Publicering av Bokslutskommunikén beräknas ske kring 08:15 samma dag.

Välkommen!

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet: 070-550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Om oss

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.