Investor AB:s delårsrapport januari-juni 2020 och telefonkonferens den 17 juli

Fredagen den 17 juli klockan 10:00 hålls en telefonkonferens där vd och koncernchef Johan Forssell och CFO Helena Saxon presenterar delårsrapporten för januari-juni 2020.

Telefonkonferensen hålls på engelska och webbsänds live på www.investorab.com. För att ringa in till telefonkonferensen: 08-5664 2651,
+44 33 33 00 08 04 eller +1 631 913 1422 med PIN-kod 50705350#.

Telefonkonferensen, inklusive presentationsmaterialet, kommer att finnas tillgängligt i efterhand på vår hemsida.

Publicering av delårsrapporten beräknas ske kring klockan 08:15 samma dag.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi för att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.