Investor publicerar årsredovisningen för 2017 på webben

Report this content

Investor meddelar idag att företaget publicerat den fullständiga årsredovisningen för 2017, både på svenska och engelska, på www.investorab.com. Tryckt version kommer att distribueras inom kort.

2017 var ett bra år för Investor. Vårt justerade substansvärde ökade med 16 procent och totalavkastningen uppgick till 13 procent, vilket överträffade vårt avkastningskrav och börsens utveckling. Under de senaste 20 åren har den genomsnittliga årliga totalvkastningen uppgått till 11 procent. Vårt fokus på att generera en konkurrenskraftig totalavkastning ligger fast.

Inom Noterade Kärninvesteringar investerade vi i Ericsson. Atlas Copco arbetade vidare med den föreslagna uppdelningen av företaget och flera företag genomförde strategiska förvärv. Ett antal nya styrelseledamöter nominerades eller valdes, inklusive styrelseordförande i Ericsson och Electrolux.

Inom Patricia Industries genomförde flera företag tilläggsförvärv. Patricia Industries erhöll 6,0 Mdr kronor i distribution, varav merparten från Mölnlycke.

Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 21 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 1 Mdr kronor.

Investor började publicera bedömda marknadsvärden som tilläggsinformation för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries.

Styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 kronor (11,00) per aktie, uppdelad på två utbetalningar, 8,00 kronor per aktie i maj 2018 och 4 kronor per aktie i november 2018.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera