• news.cision.com/
  • Investor/
  • Patricia Industries finansierar strategiskt tilläggsförvärv inom Advanced Instruments

Patricia Industries finansierar strategiskt tilläggsförvärv inom Advanced Instruments

Report this content

Advanced Instruments, en globalt ledande leverantör av instrument och relaterade engångsprodukter för osmolalitetstestning inom biofarma-, klinik- och mat & dryckmarknaderna, har ingått avtal om att förvärva Solentim, en global ledare inom innovativa lösningar för celllinjeutveckling för biofarmaceutiska produkter.

Förvärvet av Solentim tillför en väl kompletterande, differentierad och innovativ portfölj av instrument och engångsprodukter för bioprocesser till Advanced Instruments och stärker avsevärt företagets kommersiella och FoU-relaterade kapacitet inom biofarma.

För 12-månadersperioden till och med juni 2021 uppgick Solentims omsättning och justerade EBITDA till cirka 17 respektive 5 MUSD. Den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten de senaste tre åren uppgår till 38 procent.

Köpeskillingen uppgår till cirka 240 MUSD på kassa- och skuldfri basis och kommer huvudsakligen att finansieras med eget kapital tillskjutet av Patricia Industries.

”Vi är mycket nöjda med hur Advanced Instruments utvecklats hittills under vårt ägarskap. Att växa våra starka plattformsföretag inom Patricia Industries är högt prioriterat för oss och vi räknar med att fortsätta att investera betydande kapital i tilläggsförvärv framöver”, kommenterar Investors vd och koncernchef Johan Forssell.

”Vi är glada över att slutföra vårt första strategiska tilläggsförvärv inom Advanced Instruments. Kombinationen Advanced Instruments och Solentim skapar en ledande aktör inom instrument och engångsprodukter för bioprocesser. De två företagen kompletterar varandra mycket väl. Vi ser betydande möjligheter i att använda styrkan i den sammanlagda kommersiella och FoU-relaterade kapaciteten för att driva global tillväxt och skapa långsiktigt värde. Vi ser fram emot att samarbeta med Advanced Instruments för att ytterligare utveckla verksamheten”, säger Christian Cederholm, Head of Patricia Industries.

Förvärvet förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2021.

Om Patricia Industries

Patricia Industries är en långsiktig ägare som investerar i företag och arbetar för att varje företag ska uppnå sin fulla potential. Patricia Industries är en enhet inom investmentbolaget Investor AB, vars huvudägare är Wallenbergstiftelserna.

Om Advanced Instruments

Advanced Instruments är den globala leverantören av instrument och engångsprodukter för osmolalitetstestning inom klinik-, biofarma- och mat & dryckmarknaderna. Med ett starkt varumärke och djupa kundrelationer är företaget sett som den globala auktoriteten inom osmolalitetstestning och dess produkter är standard inom varje respektive huvudmarknad. Advanced Instruments är baserat i Norwood, Massachusetts, och majoritetsägt av Patricia Industries, en enhet inom Investor AB.

Om Solentim

Solentim är den betrodda globala ledaren inom processflöden för antikropps- och cellbaserade terapier. Solentims säkra och tillförlitliga teknologier möjliggör isolering, tillväxt och karaktärisering av högvärdesceller samtidigt som dess datadrivna plattform bidrar till smartare beslutsfattande tidigare under processen för celllinjeutveckling. Solentims produkter ger biofarmaföretag möjlighet att uppnå snabbare processflöden och är utvecklade för att fungera väl i regulatoriska miljöer.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet 
070-550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.