Sarnova nytt dotterföretag inom Patricia Industries

Report this content

Patricia Industries, en del av Investor AB, har ingått avtal med Water Street Healthcare Partners och Sarnovas grundare Matthew D. Walter om att förvärva Sarnova Holdings, Inc., den ledande amerikanska specialdistributören av sjukvårdsprodukter inom Emergency Preparedness och Acute Care. Sarnova tillhandahåller ett brett sortiment av högdifferentierade, livsavgörande produkter och avancerade tjänster – inklusive produktutbildning och optimering, lagerhantering och logistik, samt specialanpassning – till sina kunder och produktleverantörer.

Sarnova bildades 2008 då Water Street slog ihop två ledande specialdistributörer. Under de följande tio åren genomförde Sarnova åtta förvärv för att expandera sitt sortiment av sjukvårdsprodukter och tjänster. Idag har företaget nationell täckning och en klart ledande position på båda sina slutmarknader. Inom Emergency Preparedness erbjuder Sarnova exempelvis automatiserade externa hjärtstartare, emergency response kits och speciella artiklar för engångsanvändning till en bred kundbas inom brandförsvar, ambulansföretag, polis och den federala regeringen. Inom Acute Care erbjuder Sarnova innovativa andnings- och anestesirelaterade produkter till olika avdelningar inom sjukhus, såsom akut-, intensiv- och neonatalintensivavdelningar. Sarnovas fokus har lett till en väldifferentierad portfölj av produkter och avancerade tjänster.

Transaktionsvärdet uppgår till 903 MUSD på skuldfri basis (enterprise value). För 12-månadersperioden till och med december 2017 uppgick omsättningen till 555 MUSD och EBITDA-marginalen till cirka 12 procent. Sedan 2012 har den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten, varav merparten organisk, uppgått till 6 procent. EBITDA-tillväxten och kassaflödet har varit starka under samma period.

Patricia Industries kommer att tillskjuta cirka 500 MUSD i eget kapital för ett majoritets-ägande i företaget. Resterande del av förvärvet kommer att finansieras av externa lån och investering i eget kapital från Water Street, Matthew D. Walter, styrelse, ledning och andra nyckelindivider.

”Sarnova har en stark och engagerad ledning och en klart ledande position inom attraktiva marknadsnischer, egenskaper vi typiskt sett söker när vi adderar nya företag till vår portfölj”, kommenterar Investors vd Johan Forssell.

Efter transaktionens slutförande blir Sarnova Patricia Industries tredje nord-amerikanska dotterföretag efter BraunAbility och Laborie, som förvärvades 2015 respektive 2016.

”Sarnova är ett fantastiskt företag med både imponerande historik och betydande, uthållig långsiktig tillväxtpotential. Affärsmodellen binder begränsat med kapital, vilket gör att kassaflödet är starkt”, säger Noah Walley, Co-Head Patricia Industries. ”Vi ser fram emot att arbeta med Sarnovas ledning och att fortsätta investera i och utveckla företaget”, tillägger han.

”Jag är så stolt över vårt teams framgång. Det nya partnerskapet med Patricia Industries kommer att ytterligare stärka Sarnovas förmåga att tjäna våra kunder, produktleverantörer och anställda, samt att fullfölja vårt uppdrag att rädda och förbättra patienters liv. Familjen Wallenberg och Investorgruppen har, liksom Sarnova, en värdebaserad kultur, och vi ser fram emot en mycket lovande framtid som en medlem i den familjen”, säger Sarnovas vd Jeff Prestel.

Chris Sweeney, partner på Water Street, tillägger: ”Det har varit en ära att arbeta med Matt, Jeff och hela teamet på Sarnova de senaste tio åren. Tillsammans lade vi fast och verkställde en strategisk plan som gjort företaget till en marknadsledare som verkligen bidrar till utvecklingen av marknaden för akutsjukvård. Under våra samtal har Patricia Industries hela tiden uppvisat en liknande kultur och Sarnova kommer att få ett bra hem.”

Förvärvet är föremål för godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2018. Transaktionen är inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Investor enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Patricia Industries, en enhet inom Investor AB, investerar i helägda best-in-classföretag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt. Vår ambition är att vara den enda ägaren i våra företag, tillsammans med starka ledningsgrupper och styrelser. Vi har en obegränsad investeringshorisont och fokuserar på att skapa långsiktigt värde och tillvarata organiska och icke-organiska tillväxtmöjligheter.

Sarnova är den ledande amerikanska specialdistributören av sjukvårdsprodukter inom Emergency Medical Services (EMS) och akutvård. Företaget består av fyra större affärsområden: Bound Tree Medical, Cardio Partners, Emergency Medical Products och Tri-anim Health Services. För mer information: www.sarnova.com.

Water Street är en strategisk investerare med fokus enbart på hälsovård. Företaget har ett starkt track record när det gäller att bygga marknadsledande företag inom olika hälsovårdsrelaterade tillväxtnischer. I samband med sina investeringar har Water Street samarbetat med några av världens ledande hälsovårdsföretag, inklusive Johnson & Johnson, Medtronic, Smith & Nephew och Walgreen Co. Water Streets team består av företagsledare och professionella investerare med decennier av erfarenhet när det gäller att investera i och driva globala hälsovårdsföretag. Företagets huvudkontor ligger i Chicago. För mer information: www.waterstreet.com.

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.