Valberedning för Investor AB inför årsstämman 2020

Report this content

Valberedningen för Investor AB inför årsstämman 2020 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2019.

Valberedningen består av:

Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna

Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder

Lars Isacsson, SEB-Stiftelsen

Ramsay Brufer, Alecta

Jacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i Investor AB.

Årsstämman i Investor AB kommer att hållas tisdagen den 5 maj 2020.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedningen@investorab.com eller med brev till Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm, senast den 10 mars 2020.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar