Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Investor AB

Report this content

Valberedningen för Investor AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 8 maj 2018 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår elva ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Josef Ackermann, Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Sara Öhrvall.

Valberedningen föreslår omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Valberedningen består av Michael Treschow (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta) och Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande).

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Investor ABs styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.investorab.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Valberedningen i Investor AB (publ)

För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30
Stefan Stern, Chef Corporate Relations, Sustainability and Communications: 08-614 20 58, 070-636 74 17

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.