Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Investor AB

Report this content

Valberedningen för Investor AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 17 juni 2020 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår tio ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschow Torell, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Valberedningen föreslår omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Valberedningen består av Michael Treschow (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta) och Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande). Information om dem som föreslås till Investor ABs styrelse, valberedningens motiverade yttrande samt valberedningens fullständiga förslag finns på bolagets webbplats, www.investorab.com, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

 

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Prenumerera

Dokument & länkar