Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Investor AB

Report this content

Valberedningen för Investor AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 5 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår elva ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg.

Lena Treschow Torell har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Isabelle Kocher och Sven Nyman till styrelseledamöter.

Isabelle Kocher är född 1966 och är fransk medborgare. Isabelle Kocher är styrelseledamot i de ideella organisationerna Le Cercle des Économistes, RAISE och The B Team. Isabelle Kocher var verkställande direktör för Engie S.A. mellan 2016 och 2020, ett av världens största företag inom energiproduktion och energiservice. Innan sin roll som verkställande direktör för Engie hade Isabelle Kocher en lång karriär med olika ledande befattningar inom Engie gruppen (tidigare GDF-Suez), såsom strategichef, verkställande direktör för Lyonnaise des Eaux, Chief Financial Officer och Chief Operating Officer. Innan hennes karriär inom Engie innehade Isabelle Kocher olika befattningar inom franska finansdepartementet, bland annat som industriell rådgivare till den franske premiärministern. Isabelle Kochers tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseledamot i Arkema S.A., AXA S.A., Engie S.A. och Suez S.A.. Isabelle Kocher har en examen från Ecole Normale Supérieure (Ulm), hon har också en PhD (Agrégation) of Physics och en examen från Ecole des Mines de Paris.

Sven Nyman är född 1959 och är svensk medborgare. Sven Nyman är vice ordförande i Skandinaviska Enskilda Banken AB, styrelseledamot i Ferd Holding AS, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen samt ledamot i Nobelstiftelsens investeringskommitté. Sven Nyman var under perioden 2002-2020 grundare av och verkställande direktör respektive styrelseordförande för RAM Rational Asset Management AB och RAM ONE AB. Under perioden 1984-2002 innehade Sven Nyman olika ledande befattningar inom Investor AB och dess delägda bolag och var även verkställande direktör för och grundare av Arbitech AB, vid tiden ledande s.k. market-maker i Sverige för derivatinstrument, samt Lancelot Asset Management AB. Sven Nyman har även varit verksam som finansanalytiker och portföljförvaltare. Sven Nymans tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseledamot i Alecta, Diligentia AB, Gambro AB och OM AB. Sven Nyman har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Valberedningen föreslår omval av Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Valberedningen består av Michael Treschow (Wallenbergstiftelserna, valberedningens ordförande), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Lars Isacsson (SEB-Stiftelsen), Ramsay Brufer (Alecta) och Jacob Wallenberg (styrelsens ordförande). Information om dem som föreslås till Investor ABs styrelse, valberedningens motiverade yttrande samt valberedningens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida, www.investorab.com, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

 

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com


Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.